Trener umiejętności grafomotorycznych. Zintegrowany Trening Grafomotoryczny

Szkolenie adresowane przede wszystkim do nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi od 3 do 10 roku życia. Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów, ale także rodziców dzieci w tym wieku.

Miejsca i terminy:

1. Szkolenie stacjonarne Warszawa – 27.04.2024,
godz. 9.00 – 18.00 
Cena szkolenia: 450 zł
Zarejestruj się na szkolenie tutaj 

Uwaga! Zmiana nr konta do dokonania płatności: Edukącik Wioletta Bartkiewicz
61 1140 2004 0000 3402 4905 5396


2. Szkolenie online – 13 lipca 2024,
godz. 9.00 -18.00. 
Cena szkolenia: 450 zł
Zarejestruj się na szkolenie tutaj 

 

W programie:

Przedstawienie Zintegrowanego Treningu Grafomotorycznego.

 1. ZTG to kompleksowy program diagnostyczny i podstawa do układania indywidualnego programu terapeutycznego i zajęć grupowych w obszarze grafomotoryki.
 2. W szczególności omówimy
  – diagnozę zaburzeń grafomotorycznych na podstawie arkusza obserwacji ZTG i 
 3. – chwyt narzędzia pisarskiego – jego prawidłowy rozwój, przyczyny nieprawidłowych ustawień i sposobów ich korygowania
  – zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami – wsparcie dziecka z trudnościami, dobór odpowiednich nożyczek,
  – rozwój rysunku, kolorowania, modelowania,
  – dostosowanie liniatur do pisania do większych trudności grafomotorycznych,
  – błędy pisarskie w młodszym wieku szkolnym,
  – specyfikę pracy z dzieckiem leworęcznym i z opóźnionym procesem lateralizacji
  – konstruowanie planów terapeutycznych w ramach Zintegrowanego Treningu Grafomotorycznego
 4. – konstruowanie planu pracy w grupie.
 5. Prowadzący: Wioletta Bartkiewicz – psycholożka, pedagożka, terapeutka integracji sensorycznej, instruktorka Terapii ręki, autorka Zintegrowanego Treningu Grafomotorycznego .

Dlaczego warto być uczestnikiem szkolenia? 

– otrzymujesz praktyczną wiedzę od praktyka – Wioletta Bartkiewicz zawsze dzieli się całą swoją wiedzą (20 lat doświadczenia w pracy terapeutycznej z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi)

– usystematyzujesz sobie wiedzę dotyczącą etapów rozwoju funkcji grafomotorycznych 

– nabędziesz kompetencji diagnostycznych i w układaniu planów terapeutycznych zindywidualizowanych pod potrzeby ucznia lub grupy

– otrzymasz mnóstwo praktycznych pomysłów do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej 

– otrzymasz pakiet materiałów i arkuszy obserwacyjnych

– certyfikat – w przypadku szkoleń online wysyłamy po szkoleniu do paczkomatu,  materiały przekazywane są w formie pdf do wielokrotnego wydruku 

Przewiń na górę