Terapia Ręki II / Ostatnia edycja

Terapia Ręki PTR jest szkoleniem skierowanym do nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ukończenie szkolenia daje uprawnienia Terapeuty ręki PTR© w pracy pedagogicznej z dzieckiem w ramach programu PTR© A. Giczewska W. Bartkiewicz W trakcie zajęć każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe , a po zakończeniu szkolenia stosowne zaświadczenie o jego odbyciu. Zaświadczenie potwierdza, że uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki według programu PTR©.

Szkolenie prowadzą autorki Programu Terapii Ręki – Wioletta Bartkiewicz i Aneta Giczewska.

Aneta Giczewska – mgr fizjoterapii, terapeuta NDT- Bobath, pedagog specjalny
Wioletta Bartkiewicz – mgr psychologii, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia

Terapia Ręki II – Planowanie i prowadzenie terapii ręki z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową

  1. Podstawowe zasady pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
  2. Funkcjonowanie poznawcze dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz propozycje ćwiczeń i zabaw.
  3. Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych.
  4. Etapy rozwijania umiejętności grafomotorycznych u dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ruchową (rysowanie, kolorowanie, modelowanie).
  5. Zaburzenia napięcia mięśniowego i kontroli postawy oraz ich znaczenie dla prawidłowej funkcji ręki u dzieci z zaburzeniami funkcji OUN. Sposoby pozycjonowania dziecka, bezpieczne zmiany pozycji, przygotowanie dziecka z zaburzeniami napięcia mięśniowego do aktywności w pozycji siedzącej.
  6. Metody oceny poziomu funkcjonowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MACS, GMFM).
  7. Prezentacja materiałów filmowych .

Data i miejsce:
08.06.2024
– szkolenie online.
OSTATNIA EDYCJA
Sobota 9-17

Cena: 450,00 zł

ZAPISZ SIE NA SZKOLENIE TERAPIA RĘKI II / Ostatnia edycja

    Przewiń na górę