Terapia Ręki I + II

Terapia Ręki PTR jest szkoleniem skierowanym do nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ukończenie szkolenia daje uprawnienia Terapeuty ręki PTR© w pracy pedagogicznej z dzieckiem w ramach programu PTR© A. Giczewska W. Bartkiewicz W trakcie zajęć każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe , a po zakończeniu szkolenia stosowne zaświadczenie o jego odbyciu. Zaświadczenie potwierdza, że uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki według programu PTR©.

Wykłady, warsztaty – czas trwania 32 godziny dydaktyczne (warsztat + doskonalenie indywidualne)

Szkolenie prowadzą autorki Programu Terapii Ręki – Wioletta Bartkiewicz i Aneta Giczewska.

Aneta Giczewska – mgr fizjoterapii, terapeuta NDT- Bobath, pedagog specjalny
Wioletta Bartkiewicz – mgr psychologii, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia


Data i miejsce:

09-10.03.2024 
– szkolenie online.
Sobota 9-17, Niedziela 9-17

Cena: 980,00 zł

Data i miejsce:

Warszawa 15-16.06.2024 
– szkolenie stacjonarne.
Warszawa. Plac Inwalidów. Centrum Szkoleniowe
Sobota 9-17, Niedziela 9-17

Cena: 1100,00 zł

Data i miejsce:

25-26.05.2024 
– szkolenie online.
Sobota 9-17, Niedziela 9-17

Cena: 980,00 zł


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Podstawowe założenia Programu terapii ręki PTR.
 2. Funkcja jako podstawowy cel usprawniania małej motoryki.
 3. Zasady konstruowania celów terapii ręki.
 • Główne cele terapeutyczne.
 • Precyzowanie kierunku pracy i określanie celów szczegółowych.
 • Omówienie zasad w ustalaniu celów pracy z pacjentem/uczniem.
 1. Schemat jednostki terapeutycznej i przebiegu procesu terapeutycznego (etapy terapii).
 • Zasady i czas trwania terapii.
 • Formy terapii.
 1. Wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki.
 • Zapewnianie właściwej postawy podczas pisania.
 • Analiza środowiska pracy dziecka: krzesło, stół, ułożenie zeszytu.
 1. Zarys anatomii i fizjologii ręki.
 2. Rozwój psychomotoryczny dziecka.
 • Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki– Kontrola posturalna, a funkcje ręki.
 • Stabilizacja centralna- przykłady ćwiczeń
 • Rozwój chwytu, manipulacji, koordynacji oko-ręka.
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego i kontroli postawy oraz ich znaczenie dla prawidłowej funkcji ręki u dzieci z zaburzeniami funkcji OUN. sposoby pozycjonowania dziecka, bezpieczne zmiany pozycji, przygotowanie dziecka z zaburzeniami napięcia mięśniowego do aktywności w pozycji siedzącej
 1. Diagnoza zaburzeń małej motoryki – Ocena sprawności motorycznej dziecka.
 • Prezentacja autorskiego narzędzia diagnostycznego: Arkusz obserwacji zaburzeń małej motoryki©.
 1. Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny.
 • Analiza oddziaływania zaburzeń integracji sensorycznej na praksję ręki
 • Somatognozja i orientacja przestrzenna.
 1. Rozwój funkcji precyzyjnych i grafomotorycznych
 • czynniki warunkujące rozwój umiejętności grafomotorycznych.
 1. Omówienie zabaw i ćwiczeń precyzyjnych przygotowujących do funkcji grafomotorycznych, samoobsługowych i komunikacji.
 2. Techniki i ćwiczenia wspomagające naukę pisania. Przykłady zindywidualizowanych zabaw i ćwiczeń w zależności od potrzeb motorycznych.
 3. Samoobsługa jako cel zajęć terapii ręki

Zasady wprowadzania i automatyzacji umiejętności ubierania.

 1. Zasady wprowadzania ćwiczeń i zabaw u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki.
 • Przykładowe pomoce i zabawki wykorzystywane w pracy z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
 1. Omówienie zasad konstruowania programu terapii.
 2. Omówienie zasad współpracy z opiekunami dziecka
 3. Masaż sensoryczny rąk© – warsztat praktyczny.
 • Instruktaż masażu
 • Rola masażu w procesie terapeutycznym.
 1. Prezentacja materiałów filmowych
 • Przykłady zabaw i zabawek do terapii ręki wykonanych samodzielnie
 • Przykładowa terapia- dziecko z Zespołem Downa

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają:

 • Materiały szkoleniowe w formie papierowej lub plik PDF
 • Autorski Arkusz obserwacji motoryki dziecka (PDF)
 • Kwestionariusz wywiadu dla rodziców (PDF)
 • Instruktarz masażu sensorycznego rąk (PDF)
 • Segregator terapeuty
 • Dostęp do platformy szkoleniowej (na okres 12 miesięcy) – przykładowe filmy z zabawami, materiały pdf, scenariusze zajęć.

Szkolenie obejmuje 32 godziny dydaktycznych profesjonalnej pracy diagnostycznej i terapeutycznej na programie I i II stopnia terapii ręki.

20 godzin dydaktycznych – stanowi dwudniowy praktyczny warsztat, realizowany w formie stacjonarnej lub online.

12 godzin dydaktycznych – stanowi dodatkowe doskonalenie indywidualne Uczestnika, poszerzające nabytą wiedzę i umiejętności, na materiale dostępnym na platformie szkoleniowej oraz w materiałach szkoleniowych

Łączna liczba godzin widniejąca na certyfikacie obejmuje pracę na szkoleniu stacjonarnym oraz pracę własną Uczestnika – w sumie aż 32 godziny dydaktyczne.

Zapraszamy Cię do udziału w naszym szkoleniu, jeśli:

– planujesz poszerzyć swój warsztat pracy i zdobyć nowe umiejętności w zakresie prowadzenia skutecznej terapii ręki, dostosowywania odpowiednich ćwiczeń i zabaw do problemu dziecka, wykonywania masażu sensorycznego rąk,

– chcesz nauczyć się skutecznie przeprowadzać diagnozę zaburzeń małej motoryki, udoskonalić wiedzę na temat tego, na co zwrócić uwagę, by zauważyć niepokojące symptomy u dziecka,

– interesuje Cię intensywne szkolenie nastawione na praktykę, przygotowane i prowadzone przez najlepszych specjalistów w dziedzinie terapii ręki,

– chcesz poznać, nowatorskie metody pracy i gotowe ćwiczenia z zakresu terapii ręki, które wykorzystasz podczas terapii z dzieckiem z problemem rozwoju umiejętności grafomotorycznych,

– chcesz poznać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i wątpliwości dotyczące usprawniania małej motoryki.

Unikalne korzyści wynikające z udziału w naszym szkoleniu

 • Szkolenie na żywo – aż 20 godzin szkolenia, podczas których poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące terapii ręki i skutecznej diagnozy zaburzeń małej motoryki.
 • Przykładowe wzory dokumentacji z zakresu terapii ręki.
 • Uczysz się od najlepszych specjalistów z zakresu terapii ręki i pracy terapeutycznej z dziećmi. Szkolenie poprowadzą wyjątkowe ekspertki w zakresie terapii ręki, fizjoterapii i terapii Integracji Sensorycznej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu. Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia. Możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.

ZAPISZ SIE NA SZKOLENIE TERAPIA RĘKI I+II

  Przewiń na górę