Grafomotoryka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

TRENER UMIEJĘTNOŚCI GRAFOMOTORYCZNYCH. ZINTEGROWANY TRENING GRAFOMOTORYCZNY

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz z dziećmi w starszym wieku z większymi trudnościami w rozwoju funkcji grafomotorycznych. Szkolenie nastawione jest na praktyczne wskazówki dotyczące obserwacji, diagnozy i układania programów pracy z dziećmi, które wymagają wsparcia w zakresie prawidłowego rozwoju chwytu, doboru odpowiedniej liniatury, mają trudności z używaniem nożyczek, albo przyczyną kłopotów jest nieustalona lateralizacja.