Terapia ręki - szkolenie

Terapia Ręki I

TERAPIA RĘKI I Terapia Ręki PTR jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program szkolenia Terapii Ręki PTR© A. Giczewska W. Bartkiewicz obejmuje 21 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów. Ukończenie szkolenia daje uprawnienia Terapeuty ręki PTR© w pracy pedagogicznej z dzieckiem w ramach programu PTR© A. Giczewska…

Terapia ręki - szkolenie moduł 2

Terapia Ręki II

TERAPIA RĘKI II Kurs ten jest adresowany do osób które pragną pogłębić swoją wiedzę dotyczącą pracy z dzieckiem z trudnościami w zakresie małej motoryki. W szczególności zapraszamy osoby, które pracują z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. UWAGA!! szkolenie wyłącznie dla osób, które ukończyły szkolenie pierwszego stopnia Terapii Ręki PTR Prowadzący: Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog…