Grafomotoryka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

TRENER UMIEJĘTNOŚCI GRAFOMOTORYCZNYCH. ZINTEGROWANY TRENING GRAFOMOTORYCZNY

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz z dziećmi w starszym wieku z większymi trudnościami w rozwoju funkcji grafomotorycznych. Szkolenie nastawione jest na praktyczne wskazówki dotyczące obserwacji, diagnozy i układania programów pracy z dziećmi, które wymagają wsparcia w zakresie prawidłowego rozwoju chwytu, doboru odpowiedniej liniatury, mają trudności z używaniem nożyczek, albo przyczyną kłopotów jest nieustalona lateralizacja.

Terapia ręki - szkolenie

Terapia Ręki I

TERAPIA RĘKI I Terapia Ręki PTR jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program szkolenia Terapii Ręki PTR© A. Giczewska W. Bartkiewicz obejmuje 21 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów. Ukończenie szkolenia daje uprawnienia Terapeuty ręki PTR© w pracy pedagogicznej z dzieckiem w ramach programu PTR© A. Giczewska…