Grafomotoryka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

TRENER UMIEJĘTNOŚCI GRAFOMOTORYCZNYCH. GRAFOMOTORYKA W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM.

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz z dziećmi w starszym wieku z większymi trudnościami w rozwoju funkcji grafomotorycznych. Szkolenie nastawione jest na praktyczne wskazówki dotyczące obserwacji, diagnozy i układania programów pracy z dziećmi, które wymagają wsparcia w zakresie prawidłowego rozwoju chwytu, doboru odpowiedniej liniatury, mają trudności z używaniem nożyczek, albo przyczyną kłopotów jest nieustalona lateralizacja.

Terapia ręki - szkolenie

Terapia Ręki I

TERAPIA RĘKI I Terapia Ręki PTR jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program szkolenia Terapii Ręki PTR© A. Giczewska W. Bartkiewicz obejmuje 21 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów. Ukończenie szkolenia daje uprawnienia Terapeuty ręki PTR© w pracy pedagogicznej z dzieckiem w ramach programu PTR© A. Giczewska…

Terapia ręki - szkolenie moduł 2

Terapia Ręki II

TERAPIA RĘKI II Kurs ten jest adresowany do osób które pragną pogłębić swoją wiedzę dotyczącą pracy z dzieckiem z trudnościami w zakresie małej motoryki. W szczególności zapraszamy osoby, które pracują z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. UWAGA!! szkolenie wyłącznie dla osób, które ukończyły szkolenie pierwszego stopnia Terapii Ręki PTR Prowadzący: Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog…

Szkolenie - Stymulacja systemu taktylnego

Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka

Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, pedagogów, logopedów, rodziców i studentów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami rozwoju psychoruchowego Prowadzący: Aneta Giczewska mgr fizjoterapii, terapeuta NDT Bobath, pedagog specjalny Data i miejsce: Warszawa – 08.02.2020 Wykłady, warsztaty – czas trwania 10 godzin dydaktycznych- 45 min (1 dzień) Koszt – 300 zł Program: Zmysł dotyku- rozwój,…