ZAPRASZAMY NA TURNUS REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI Z WYZWANIAMI ROZWOJOWYMI.
 
Termin Turnusu: zostanie ustalony w najbliższym czasie
Miejsce: zostanie ustalone w najbliższym czasie
Koszt turnusu (dla dziecka i opiekuna): zostanie ustalony w najbliższym czasie

 

Podczas turnusu będą prowadzone różnorodne terapie i zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne.

Cele turnusu:

 • Całościowe wsparcie rozwoju dziecka, uwzględniające sferę poznawczą, ruchową, społeczną i emocjonalną
 • Dostarczenie dzieciom niezbędnych doświadczeń, które będą stymulować ich dalszy rozwój
 • Dobranie dla dziecka najbardziej efektywnych metod terapii ze wskazaniem ich kontynuowania po turnusie
 • Zapoznanie rodziców z nowymi, efektywnymi programami i metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi.

Turnus przeznaczony jest dla dzieci z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • autyzmem (również syndromem Asperger’a),
 • zespołem Downa i innymi wadami wrodzonymi,
 • nadaktywnością psychoruchową (ADD, ADHD),
 • epilepsją (również Zespołem Westa),
 • zaburzeniami koncentracji i motywacji
 • opóźnieniem w rozwoju intelektualnym

W programie turnusu:

 • rehabilitacja ruchowa i stabilizacja postawy nastawiona na normalizację napięcia mięśniowego, doskonalenie koordynacji i równowagi
 • zajęcia edukacyjne (wspomaganie rozwoju umysłowego)
 • ADL – Activities of Daily Living – zajęcia prowadzone w małych grupach nastawione na kształtowanie i doskonalenie umiejętności samoobsługowych oraz samodzielne wykonywanie czynności dnia codziennego (mycie się, ubieranie, dbanie o higienę osobistą, samodzielne przygotowywanie i spożywanie posiłków, korzystanie z toalety itp.)
 • Terapia ręki prowadzone według autorskiego programu W Bartkiewicz i A. Giczewskiej „PTR”
 • dogoterapia – zajęcia z udziałem psa prowadzone w małych grupach nastawione na rozwój sfery emocjonalnej, poznawczej i ruchowej oraz stymulację sensoryczną ciała dziecka.
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone w małych grupach, w czasie których dzieci będą ćwiczyć i bawić się w rytmie muzyki, doskonaląc w ten sposób koordynację i równowagę całego ciała.
 • „Radosne igraszki”  zajęcia, w czasie których dzieci w małych grupach będą się bawić, uaktywniać  ciało i zmysły. Będą wspólnie odkrywać świat kształtów, dźwięków i kolorów. Wykorzystamy do tego przedmioty codziennego użytku ale także zupełnie nowe, nietypowe pomoce.

Koszt obejmuje 13 dniowy pobyt z wyżywieniem dla uczestnika turnusu i jego opiekuna oraz minimum 40 zajęć terapeutycznych dla dziecka (zajęcia 45 i 30 minutowe). Zakwaterowanie w hotelu Malachit w pokojach 2 osobowych z łazienką, w budynku przystosowanym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA TURNUS

Turnus letni:

Wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego (umieścimy wkrótce) na adres:

aCentrum Szkolenia S.C. 

mailem na adres:  biuro@acentrumszkolenia.pl

Dołączenie do formularza kserokopii wszelkich dokumentów oraz diagnoz medycznych dotyczących problemów uczestnika turnusu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 603 574 313 lub mailem: biuro@acentrumszkolenia.pl

A tak było na turnusie w roku 2017

i w roku 2016 w Suścu