TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

FORMA: wykład/ warsztaty;

ODBIORCY/ UCZESTNICY: rehabilitanci, fizjoterapeuci, psychologowie, logopedzi, pedagodzy, pielęgniarki, położne, specjaliści pracujący w żłobkach, studenci, rodzice;

CZAS: 16 godzin dydaktycznych

Data i miejsce
Warszawa 06-07.06.2020 – termin odwołany
Warszawa 06-07.02.2021

Cena: 450zł

Prowadzący:
Magdalena Godlewska – psycholog, terapeuta, mediator
Katarzyna Mierzejewska – pedagog specjalny, trener dziecięcy kompetencji społecznych, terapeuta integracji sensorycznej

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli i terapeutów pracujących w grupach integracyjnych w przedszkolu, psychologów, pedagogów specjalnych posiadających podstawową wiedzę o autyzmie. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

Zakres szkolenia:

 1. Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka w grupie przedszkolnej – omówienie specyficznych deficytów w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych ze względu na posiadaną diagnozę
 2. Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne, przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina)
 3. Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych – zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych i indywidualnych rozwijających umiejętności społeczne, struktura zajęć, czas trwania, narzędzia wykorzystywane w pracy z grupą.
 4. Szczegółowe omówienie podstawowych procedur wykorzystywanych w treningu
  a) modelowanie
  b) odgrywanie ról
  c) informacje zwrotne
  d) transfer czyli przeniesienie ćwiczonych umiejętności na życie
 5. Podstawowe umiejętności społeczne trenowane podczas zajęć
  a) podstawowe umiejętności prospołeczne
  b) umiejętności emocjonalne
  c) alternatywne umiejętności wobec agresji
  d) umiejętności radzenia sobie ze stresem
  e) umiejętność planowania
 6. Specyfika pracy z grupą, proces grupowy, profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy, rola terapeuty w trakcie trwania treningu
 7. Grupa terapeutyczna TUS dla dzieci w grupie integracyjnej – zajęcia dramowe
 8. Zajęcia praktyczne: tworzenie przykładowych scenariuszy zajęć, ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne (tworzenie zadań dla grupy w oparciu o wyznaczone cele), scenki, wspólne nagrywanie scenek, omawianie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia uprawniające do tworzenia programów i prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych.