Psycholog dziecięcy, logopeda dyplomowany, terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie „Logopedii” (UW; Warszawa) oraz „Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka (DSW; Wrocław). Specjalizuje się w psychologii klinicznej dziecka oraz w psychologii rozwoju i wychowania. Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Prywatnie – mama 3 letniej Marysi i 10 miesięcznego Tomka.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • “Postępowanie diagnostyczne oraz terapia neurologopedyczna dzieci z deficytem pochodzenia mózgowego”  A. Łada

 • “The Growing Minds Program”  Steven Wertz

 • “Baśń w wychowaniu i terapii dziecka” E. Rakowska

 • “Zastosowanie dramy w terapii dzieci” J. Gach – Kustra, M. Nowicka

 • “Diagnoza i terapia dziecka krzywdzonego” M. Sajkowska

 • “Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii” A. Kozłowska

 • “Rozpoznanie, diagnoza i leczenie zespołu ADHD” A. Kołakowski

 • “Ocena gotowości szkolnej i pomoc w jej osiąganiu” T. Opolska

 • “Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” M. Karga

 • “Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej wg programu dr Jean Ayres” M. Karga

 • “Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa” dr A. Regner, dr T. Kaczan

 • “Diagnoza i terapia dzieci w wieku 0-18 lat” Violet F. Maas

 • “Jak pracować z dzieckiem autystycznym?” A. Lemańska

 • “Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej” T. Walończyk

Doświadczenie zawodowe:

Przez 7 lat pracowała w jednej z warszawskich Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, nieustannie wzbogacając swój warsztat pracy konsultanta i psychologa diagnosty. Ponadto, doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne zdobyła pracując w warszawskich przedszkolach jako psycholog i logopeda. Prowadziła także poradnictwo wychowawcze. Przez kilka ostatnich lat doświadczenie zawodowe wzbogaciła pracując jako terapeuta Integracji Sensorycznej. Obecnie pracuje głównie z małym dzieckiem z obciążonym wywiadem ciążowo – okołoporodowym (0 – 3 rok życia), a także z przedszkolakami (3 – 6 rok życia) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę.