I OGóLNOPOLSKA KONFERENCJA

TErapia RĘKI - interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii

02.10.2020 / WARSZAWA

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję „Terapia Ręki. Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii”.
Wydarzenie ma na celu propagowanie wiedzy i podkreślenie wieloaspektowości zagadnień związanych z rozwojem małej motoryki.

Konferencja przyczyni się do wymiany doświadczeń, dyskusji i dalszej współpracy specjalistów różnych dziedzin, którzy na co dzień zajmują się pracą z pacjentem. W ramach referatów zostaną podjęte próby określenia czynników, które maja wpływ na rozwój dziecka i usprawnianie małej motoryki.
Liczymy, że spotkanie specjalistów różnych dyscyplin: fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych i nauczycieli będzie niepowtarzalną okazją do stworzenia wspólnej wielospecjalistycznej przestrzeni do dyskusji dotyczącej diagnozy i terapii ręki.

Udział w konferencji: 

Cena konferencji: 280zł 

PARTNER KONferencji Terapia Ręki
Wystawcy

PROGRAM KONFERENCJI

09.00–09.15 – WIOLETTA BARTKIEWICZ I ANETA GICZEWSKA – POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

09.15–10.00 – DR MAŁGORZATA GUT – “LATERALIZACJA RĄK – PODŁOŻE, METODY BADANIA ORAZ PRACA Z DZIECKIEM LEWORĘCZNYM”

10.00–10.45 –  DR KRYSTYNA RYMARCZYK – „MÓZG LUBI RUCH – ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ROZWOJU DZIECKA”

10-45-11.00 – PRZERWA KAWOWA

11.00–11.45 – DR KORNELIA CZERWIŃSKA – „FUNKCJONOWANIE WZROKOWE A NABYWANIE WYBRANYCH UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH.”

11.45–12.30– KARINA JANKOWSKA – „DOMOWY PLAC ZABAW – FUNKCJONALNA TERAPIA RĘKI Z PERSPEKTYWY RODZICA DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA”

12.30–13.00 – LUNCH

13.00–13.45 – JUSTYNA KISIELEWSKA – „TERAPIA RĘKI A PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. WYKORZYSTANIE METODY PODCZAS ZAJĘĆ GRUPOWYCH W PRZEDSZKOLU”

13.45–14.30 – MARIUSZ MACIĄTEK – „SENSORYCZNE PODŁOŻE FUNKCJONOWANIA MAŁEJ MOTORYKI”.

14.30–15.15 – GABRIELA LORENS – „CO MA RĘKA DO JĘZYKA? ZNACZENIE FUNKCJI RĘKI W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ”.

15.15–15.45 – PRZERWA KAWOWA

15.45–16.30 – BEATA WNUK – „HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO TERAPII RĘKI W PRACY Z DZIEĆMI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM. TERAPIA UKIERUNKOWANA NA ZADANIE – GRUPA PIRATÓW”.

16.30–17.15 – DANIELA KOWALICKA – „DOBÓR ODPOWIEDNICH ZABAW ORAZ SPRZĘTU I POMOCY DO TERAPII RĘKI DLA DZIECI Z DUŻĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ W OPARCIU O METODY NEUROFIZJOLOGICZNE NA PODSTAWIE WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ”.

17.15–17.30 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, ROZLOSOWANIE NAGRÓD.

STRONA INTERNETOWA: WWW.ACENTRUMSZKOLENIA.PL
MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI: WARSZAWA, HOTEL LORD AL. KRAKOWSKA 218
TERMIN: 2 Październik 2020 r.