Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w wybranych przez Państwa szkoleniach należy:

I krok: Wypełnić prawidłowo formularz zgłoszeniowy on-line znajdujący po prawej stronie opisu szkolenia. Przy wypełnianiu formularza proszę o wybranie poprawnej daty i nazwy szkolenia w którym chcą Państwo uczestniczyć.

II krok: Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100zł na nasze konto w treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę i termin szkolenia.

Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z wpisaniem uczestnika na listę danego szkolenia.
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, więc o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

BRE BANK 03 1140 2004 0000 3102 7485 0342

Acentrum Szkolenia A.Giczewska W. Bartkiewicz

ul. Zwycięzców 18
03-941 Warszawa

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Sposoby rezygnacji i odstąpienia od umowy uczestnictwa w szkoleniu zostały określone w “Warunkach i zasadach udziału w szkoleniach”

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.

Na 10 dni przed planowanym terminem szkolenia uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową o szczegółach szkolenia.

Na 10 dni przed planowanym terminem szkolenia należy dokonać całkowitej opłaty za dane szkolenie.