I Ogólnopolska Konferencja Terapia Ręki

Konferencja przyczyni się do wymiany doświadczeń, dyskusji i dalszej współpracy specjalistów różnych dziedzin, którzy na co dzień zajmują się pracą z pacjentem. W ramach referatów zostaną podjęte próby określenia czynników, które maja wpływ na rozwój dziecka i usprawnianie małej motoryki.
Liczymy, że spotkanie specjalistów różnych dyscyplin: fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych i nauczycieli będzie niepowtarzalną okazją do stworzenia wspólnej wielospecjalistycznej przestrzeni do dyskusji dotyczącej diagnozy i terapii ręki.

szkolenia online

NAKŁADKA NA NARZĘDZIE PISARSKIE – ZASADY INDYWIDUALIZACJI Dołącz do zamkniętej grupy na Facebooku  W programie zasady wprowadzania nakładek  rodzaje nakładek rodzaje trudności w których można zastosować nakładki. Zapisy:  https://koszyk.terapiareki.pl/produkt/dostep-do-grupy-na-fb-szkolenie-nakladka-na-narzedzie-pisarskie/ koszt: 42 zł Dostęp do grupy na FB – szkolenie Nakładka na narzędzie pisarskie Dobór narzędzia pisarskiego Dołącz do zamkniętej grupy na Facebooku  W programie 2 godziny szkolenia dobór narzędzia pisarskiego do wieku życia dobór narzędzia pisarskiego do wieku…

Terapia ręki - szkolenie moduł 2

Terapia Ręki II

TERAPIA RĘKI II Kurs ten jest adresowany do osób które pragną pogłębić swoją wiedzę dotyczącą pracy z dzieckiem z trudnościami w zakresie małej motoryki. W szczególności zapraszamy osoby, które pracują z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. UWAGA!! szkolenie wyłącznie dla osób, ktore ukończyły szkolenie pierwszego stopnia Terapii Ręki PTR Prowadzący: Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog…

Terapia ręki - szkolenie

Terapia Ręki I

TERAPIA RĘKI I Terapia Ręki PTR jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program szkolenia Terapii Ręki PTR© A. Giczewska W. Bartkiewicz obejmuje 16 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów. Ukończenie szkolenia daje uprawnienia Terapeuty ręki PTR© w pracy pedagogicznej z dzieckiem w ramach programu PTR© A. Giczewska…